VAD GÄLLER EGENTLIGEN?

29 okt gick myndigheten ut med följande till allmänheten

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis mataffärer och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
  • Fler än åtta personer som ska ut på roligheter? Kul, då delar vi upp er på det bord till eller flera

Ni är nu många som ringer och har frågor kring er bokning.

STAR har redan sedan lång tid tillbaka vidtagit de åtgärder som gäller för denna typ av verksamhet. Inga nya restriktioner gäller för oss. Vi har gjort avspärrningar mellan spelen, glesat ut borden, ändrat ankomsttider för att undvika trängsel.
Det är helt upp till dig som gäst hur ni vill göra med er bokning.
Har du en större bokning – se till att avboka denna i tid då våra ordinarie avbokningsregler fortsatt gäller.