Så jobbar vi förebyggande

frågor och svar

Vad innebär förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare?
– Det innebär att det vid vissa typer av arrangemang får vara högst 50 deltagare. Begränsningen gäller endast i samband med arrangemang som enligt ordningslagens bestämmelser är allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, till exempel dans eller konserter.

Allmänna sammankomster är bland annat:
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter 
• föreläsningar och föredrag 
• sammankomster som hålls för religionsutövning
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring 
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentliga tillställningar är:
• danstillställningar
• tivolinöjen och festtåg
• marknader och mässor
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Är en restaurang en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning?
– Nej. En restaurang i sig är inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Däremot kan det på restaurangen finnas arrangemang som är att betrakta som sådana, till exempel en dans eller en konsert. Då gäller begränsningen om 50 deltagare.

Kan vi ta in hur många gäster som helst i restaurangen om vi inte anordnar allmän sammankomst eller offentlig tillställning?
– Nej. Även om det inte anordnas allmän sammankomst eller offentlig tillställning i restaurangen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Detta medför ett antal begränsningar i restaurangen och på uteserveringen, bland annat får ingen trängsel förekomma och gästerna ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Hur många gäster man kan tillåta beror bland annat på lokalens storlek och utformning.

Vad innebär de restriktioner som Folkhälsomyndigheten infört för bland annat restauranger?
– Restriktionerna innebär bland annat att varje verksamhet ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till lokalerna. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra och får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåten. Varje verksamhet ska som ett led i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid19 bland besökare. Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. Det ska också finnas instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De gäller för alla verksamheter i Sverige, däribland företag, kommuner och myndigheter. Som allmänna råd anger Folkhälsomyndigheten att verksamheten till exempel:
• sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
• markerar avstånd på golvet,
• möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
• erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit,
• undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Kan vi sälja take-away från restaurangen?
– Ja, hämtmat kan säljas som vanligt så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.

Kan vi ha bufféservering på restaurangen?
– Ja, om gästerna kan plocka sin mat utan att trängas är det tillåtet.

Får gäster sitta och äta vid bardisken?
– Ja, om det är möjligt utan att det uppstår trängsel kan vi låta gästerna sitta och äta vid bardisken. De får dock inte stå vid bardisken och det måste vara avstånd mellan gästerna.

Får vi låta gästerna beställa och hämta maten vid en disk eller måste vi ta upp beställning vid bordet?
– Om det är möjligt att utan trängsel låta gästerna beställa och hämta sin mat vid en disk är det tillåtet. Maten och drycken ska dock alltid ätas och drickas sittande.

Vad kan hända om vi inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter?
– Ytterst kan smittskyddsläkaren – efter samråd med kommunen – stänga ned verksamheter som inte följer föreskrifterna.