Så jobbar vi förebyggande mot covid-19

Vad vi som restaurang gör

Vi håller oss ständigt uppdaterade vilka råd och instruktioner som gäller från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regioner samt kommun

Vi har upprättade rutiner för hur smittspridning bland gäster kan förhindras på vårt serveringsställe

Handsprit finns tillgängligt i hela lokalen

Informerar personal samt gäster om at den som vet att hen är smittad eller som har symptom på Covid-19 ska stanna hemma och undvika sociala kontakter

Vi har spärrat av X antal bowlingbanor/shuffleboards så att sällskap skall kunna hålla avstånd till varandra

Det finns avståndslappar på golvet för att förhindra köbildning

Vi har möblerat om i restaurang/lokalerna för att förhindra trängsel

Vi har ändrat starttiderna för våra aktiviteter så att färre gäster skall anlända till oss samtidigt

Vi har utökade städrutiner med tätare kontroller av t.ex. toaletter

Vad du som gäst behöver göra

Trängsel mellan gäster i köer, vid bord, bufféer eller bardisk får inte förekomma.
Besökare skall kunna hålla avstånd till varandra
Tänk på- och visa hänsyn till andra

Det är förbjudet att stå upp och dricka.
Besökare måste ha en sittplats för att förtära alkohol.
Du som gäst får inte stå upp och dricka vid bardisk, ståbord eller liknande

Känner du dig orolig eller tillhör en riskgrupp rekommenderar vi dig att besöka oss måndag – onsdag

Vi har gjort de ändringar som krävs för att förhindra trängsel.
Vi ber dig som gäst respektera och följa detta

Vi har rätt att avvisa gäster om de åtgärder vi har infört ej efterlevs