Så jobbar vi förebyggande mot covid-19

vad du som gäst behöver tänka på

Trängsel mellan gäster i köer, vid bord, bufféer eller bardisk får inte förekomma.
Besökare skall kunna hålla avstånd till varandra
Tänk på- och visa hänsyn till andra

Det är förbjudet att stå upp och dricka.
Besökare måste ha en sittplats för att förtära alkohol.
Du som gäst får inte stå upp och dricka vid bardisk, ståbord eller liknande

Känner du dig orolig eller tillhör en riskgrupp rekommenderar vi dig att besöka oss måndag – onsdag

Vi har gjort de ändringar som krävs för att förhindra trängsel.
Vi ber dig som gäst respektera och följa dessa
.
VI HAR RÄTT ATT AVVISA GÄSTER OM DE ÅTGÄRDER VI HAR INFÖRT EJ EFTERLEVS.

förtydligande gällande konferenser

Om kurs- och konferensverksamhet hålls i lokaler som utgör ett serveringsställe (STAR) så gäller bestämmelserna om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter i anslutning till den lagen.
Detta innebär bland annat att gästerna ska sitta ned med mat och dryck, att högst fyra personer får sitta ned tillsammans vid intag av mat och att sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.
På serveringsställen är det även tillåtet att arrangera andra privata sammankomster såsom exempelvis bröllopsfester och begravningskaffe med fler än 8 personer, så länge de trängselregler som gäller vid sedvanlig restaurangverksamhet följs.

VAD VI SOM RESTAURANG GÖR

Vi håller oss ständigt uppdaterade vilka råd och regler som gäller från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regioner samt kommun

Vi har upprättade rutiner för hur smittspridning bland gäster kan förhindras på vårt serveringsställe

Handsprit finns tillgängligt i hela lokalen

Informerar personal samt gäster om at den som vet att hen är smittad eller som har symptom på Covid-19 ska stanna hemma och undvika sociala kontakter

Vi har spärrat av X antal bowlingbanor/shuffleboards så att sällskap skall kunna hålla avstånd till varandra

Det finns avståndslappar på golvet för att förhindra köbildning

Vi har möblerat om i restaurang/lokalerna för att förhindra trängsel

Vi har ändrat starttiderna för våra aktiviteter så att färre gäster skall anlända till oss samtidigt

Vi har utökade städrutiner med tätare kontroller av t.ex. toaletter