“This is not ‘nam’, this is bowling, there are rules!”

  • Använd alltid bowlingskor!
  • Gå aldrig ut på banan!
  • Se till att maskinen står i rätt läge innan du kastar!
  • Kasta aldrig mer än ett klot åt gången!
  • Om kloten inte kommer tillbaka, kasta inga fler! Kontakta personal!